Informace o projektu
Genomová variabilita treponem během experimentální infekce

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP14-29596P
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Rod Treponema zahrnuje bakteriální druhy a poddruhy, které jsou obligátními patogeny lidí a zvířat a pro které je charakteristická různá míra patogenity a hostitelské specifity a obecná nemožnost jejich kultivace za podmínek in vitro. Pro tyto bakterie je charakteristická také schopnost uniknout imunitnímu systému příslušného hostitele a tato schopnost je dávána do souvislosti s genomovou variabilitou příslušného treponemálního kmene. Detekce variabilních míst na úrovni příslušného treponemálního kmene tak může vést k většímu porozumění mechanizmů patogeneze treponemálních onemocnění. V této práci navrhujeme identifikovat variabilní úseky v genomech vybraných treponemálních kmenů na základě in silico analýzy dostupných sekvenačních dat, dále charakterizovat vnitrokmenovou variabilitu syfilitického kmene DAL-1 v průběhu experimentální infekce v králíkovi a na základě toho identifikovat genetickou variabilitu v treponemální DNA izolované z lidského klinického materiálu.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info