Informace o projektu
prevence a profylaxe multimorbidity u seniorů (PREPMULSEN)

Kód projektu
MUNI/A/1432/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V etapě prodlužování střední délky života je nutno očekávat narůstající počet chorob u konkrétního nemocného a je nezbytné věnovat maximální pozornost předcházení rizik z multimorbidity vycházejících. Počátek primární prevence chorob, které postihují převážně seniorskou populaci, spadá u některých chorob do období adolescence a mladé dospělosti, u dalších skupin chorob do střední dospělosti. Základ multimorbidity ve seniorském věku je dán již na jeho prahu. Vše ostatní ve vyšších věkových kategoriích je pouze snaha o zmírňování následků již vzniklých chorob - metabolického syndromu a jím akcelerované aterosklerózy, osteoporózy, osteoartrózy a nestability s pády a jimi způsobená ztráta mobility, kognitivních poruch a inkontinence. Zcela zásadní z pohledu snížení rizik vyplývajících z polymorbidity je medikace v seniorském věku - její optimalizace a zejména časný záchyt vznikající poruchy kognice, která může zvláště u samostatně žijícího seniory způsobit závažené chyby v medikaci s následnými opakovanými hospitalizacemi.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info