Informace o projektu
Zvyšování kapacity motorického učení u pacientů s Parkinsonovou nemocí: Přínosy rytmické počítačové hry a sociální interakce

Kód projektu
MUNI/11/InGA17/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Rehabilitace hybnosti u lidí s Parkinsonovou nemocí (PN) závisí na existujících motorických dovednostech a schopnosti naučit se nové. Proto je nezbytné hledat způsoby, jak zvýšit kapacitu motorického učení. Tento projekt je inovativní, protože jeho záměrem je poprvé ukázat, že vedle senzorické stimulace (vizuální vodítka, rytmus) můžeme významně zlepšit kapacitu procedurálního učení tím, že zvýšíme angažovanost a motivaci pacientů v daném úkolu pomocí sociální interakce a smysluplných cílů. Za tímto účelem budeme srovnávat výkon v klasickém laboratorním úkolu testujícím implicitní učení s výkonem v ekologicky validnějším úkolu, kde využijeme počítačovou hru podobnou Guitar Hero. Výsledky tohoto výzkumu mohou přispět k rozvoji nefarmakologických intervencí v terapii PN.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info