Informace o projektu
Centrosomální abnormality u lidských pluripotentních kmenových buněk

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-11707S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Současná medicína má velká očekávání od různých možných způsobů léčby postavených na kmenových buňkách (SC). Intenzívní preklinický výzkum je stimulován zejména unikátními vlastnostmi pluripotentních embryonálních SC (ESC) a jejich člověkem vytvořené analogie – indukovaných pluripotentních SC (iPSC). Ačkoli některé významné kroky směrem k jejich klinické aplikaci již byly učiněny, stále je mnoho překážek, které je nutno překonat. Jednou z nejvýznamnějších je riziko genetických změn in vitro propagovaných SC. Dříve jsme ukázali, že lidské ESC trpí nadpočetnými centrozomy, stavem, který je všeobecně spojován s genetickou nestabilitou buněk nádorů. V tomto projektu budeme studovat: a) molekulární základy centrozomálních abnormalit lidských ESC v kontextu kultivačních podmínek, b) výskyt a podstatu těchto abnormalit v lidských iPSC a c) efekty těchto abnormalit na osud ESC a iPSC v kultuře. Předpokládáme, že tento výzkum povede k definování strategií pro tvorbu a in vitro expanzi „bezpečných“ kmenových buněk pro klinické aplikace.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info