Informace o projektu
Analýza Wnt/PCP jako nástroj pro lepší management chronické lymfocytární leukémie

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
15-29793A (kod CEP: NV15-29793A)
Období řešení
5/2015 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější leukémie dospělých v České republice. Výsledky z našich laboratoří ukazují, že jednou z rozhodujících molekulárních drah spojených s patogenezí CLL je nekanonická Wnt/PCP signalizace. Naše výsledky ukázaly, že klíčové
komponenty Wnt/PCP dráhy jsou u CLL výrazně zvýšeny a dokáží oddělit jednotlivé podskupiny CLL lišící se klinickým průběhem a biologií
onemocnění. Analýza komponent Wnt/PCP dráhy tak má potenciál (i) definovat nové diagnostické markery, (ii) předpovídat
odpověď/terapeutický přínos nových terapií a (iii) být použita jako užitečný nástroj pro sledování odpovědi na léčbu a CLL relapsu. V navrhovaném projektu ověříme tyto předpoklady na vzorcích CLL dobře charakterizovaných z klinického i molekulárně-biologického hlediska.
Projekt je zaměřen na studium leukemogeneze s dlouhodobým cílem zlepšit management CLL s využitím nových léčebných postupů. Splnění
těchto cílů povede ke snížení nákladů na léčbu CLL díky cílenější terapii a inovativní diagnostice.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info