Informace o projektu
Identifikace nových možností léčby chronické myeloidní leukémie pomocí systematické analýzy interaktomu proteinu BCR-ABL

Kód projektu
15-34405A (kod CEP: NV15-34405A)
Období řešení
5/2015 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Chronická myeloidní leukémie (CML) je klonální myeloproliferativní onemocnění vznikající v důsledku chromosomální translokace, jež vede k produkci chimerického BCR-ABL proteinu s neregulovanou tyrosin kinázovou (TK) aktivitou. Inhibice BCR-ABL aktivity pomocí TK inhibitorů (TKI) představuje standard v léčbě CML. Ačkoliv většina pacientů pozitivně reaguje na administraci TKI, jejich použití nevede k eradikaci choroby. Skutečnost, že: i) pacienti s CML vyvinou resistenci vůči TKI v důsledku mutací v BCR-ABL, ii) TKI jsou neefektivní pro pomalu proliferující rakovinné kmenové buňky, a iii) řada dalších onkogenických signálních drah se spolupodílí na propagaci CML, vede k relapsu onemocnění. Hlavním cílem tohoto projektu je charakterizace interaktomu BCR-ABL zahrnujícího stabilně a transientně asociované proteiny v různých klinických fázích CML a identifikace protein-proteinových interakcí zodpovědných za přežívání buněk pozitivních na BCR-ABL. Výsledky tohoto projektu umožní identifikaci nových přístupů k léčbě CML.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info