Informace o projektu
Zevní prostředí - karcinogeneze - onkologie

Kód projektu
MSM 141100003
Období řešení
1/1999 - 1/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
environmental pollutants; genotoxic agents; mechanisms of genomic and extragenomic carcinogenesis; predictive bioparameters ; optimization of oncological therapy

Cílem multidisciplinárního výzkumného záměru je přispět k řešení mechanismů karcinogeneze, soustředit se na možnosti snížení rizik karcinogenních látek z prostředí a omezit nežádoucí genotoxické účinky onkologické léčby. Výzkum mechanismů účinku persistentních organických polutantů a jiných genotoxických látek na vzniku a vývoji zhoubných nádorů. Zvláštní zřetel je věnován také procesu extragenomické karcinogeneze a možnostem chemoprofylaxe. Biomatematická analýza genotoxických rizik a jejich reálných proporcí propojující poznatky základního výzkumu v oblasti environmetálních věd, toxikologie, experimentální biologie a klinické onkologie. Vícerozměrná matematická analýza onkologických bioparametrů zaměřená především na prognózování terapeutické úspěšnosti u jednotlivých typů nádorů a optimalizaci léčebných postupů.

Publikace

Počet publikací: 673


Předchozí 1 62 63 64 65 66 67 68 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info