Informace o projektu
Personalizovaná léčba v dětské onkologii: theranostika a další inovativní přístupy

Kód projektu
MUNI/A/1417/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF MU. Navazuje a dále rozvíjí v současnosti řešený projekt MUNI/A/1552/2014. Cílem projektu je rozvoj theranostického přístupu u dětí s refrakterními a relabujícími solidními nádory. Naše dosavadní výsledky ukazují, že sekvenování nové generace a proteomická analýza fosforylace receptorových kináz a MAP kináz v nádorech je slibná metodika, která vede k racionálnímu návrhu personalizované léčby u přibližně třetiny případů. Předpokládáme, že zavedení nových metod do diagnostického panelu (whole exome sequencing, transkripční profilování), v kombinaci s proteomickými technikami a bioinformatickou podporou, povede k detailnějšímu poznání molekulárního profilu nádoru a efektivnějšímu návrhu personalizované léčby u významného procenta dětí s refrakterními malignitami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info