Informace o projektu
Modernizace a příprava bilinguální výuky první pomoci, anesteziologie, algeziologie a intenzivní péče formou PBL/TBL s důrazem na rozhodovací proces (IntAlg)

Kód projektu
MUNI/FR/1541/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Předkládaný projekt má za úkol vytvořit soubor recenzovaných pomůcek pro moderní interaktivní výuku formou Problem Based Learnig/Team Based Learnig se zvláštním důrazem na rozhodovací proces, tzv. „Decision making“, v akutní medicíně. Při tvorbě těchto recenzovaných pomůcek se bude vycházet z materiálů a doporučení odborných lékařských společností. Dalším momentem, který si projekt klade za cíl, je vytvoření metodiky PBL/TBL a její ověření v praktické kontaktní výuce v českém i anglickém jazyce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info