Informace o projektu
Indukce buněčné plasticity prostřednictvím modulace mikroRNA molekul: Nový přístup pro přeprogramování buněk

Kód projektu
GJ16-24004Y
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Buněčné přeprogramování představuje velmi slibnou technologii pro produkci vhodných buněčných typů pro autologní buněčnou terapii, testování nových léčiv a podobně. Přeprogramování do úplného pluripotentního stavu sice představuje slibný přístup, avšak nese s sebou řadu limitací v podobě genetické nestability, možnosti vzniku nádorů a mnoho dlaších. Nedávno byl představen nový koncept změny buněčné identity. Krátkodobá ektopická exprese genů, které dokážou dediferencovat buňku, vede k indukci plastického stavu, kdy takto vytvořené buňky mohou být diferencovány do požadované tkáně. Tímto způsobem byly z fibroblastu vytvořeny funkční neurony, krevní a další buněčné typy. Technologie indukce buněčné plasticity je potenciálně vhodná k využití v buněčné terapii, avšak vnášení exogenních genů představuje významné riziko pro klinické využití. Hlavním cílem toho projektu je odstranit genetickou manipulaci pomocí manipulace s mikroRNA molekulami. Za tímto účelem budeme identifikovat mikroRNA molekuly, které jsou klíčové pro indukci buněčné plasticity, a budeme testovat, zda takto dediferencované buňky mohou být transdiferencovány do požadovaného buněčného typu.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info