Základní vlastnosti DNA mutačních coldspotů/hotspotů v genech asociovaných s dědičnými chorobami

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-11619S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Zárodečné mutace jsou zodpovědné za dědičné choroby a rakovinu. Mutace vzniklé během replikace
DNA jsou opravované reparačním mechanismem (DNA mismatch repair), který ale neopravuje všechny
mutace stejně efektivně. Typ mispáru a okolní sekvence ovlivňují flexibilitu DNA, o které se předpokládá,
že je hlavním rozpoznávacím mechanismem, který detekuje mispár ve dvouřetězcové DNA. Tento projekt
je zaměřen na analýzu vnitřní flexibility DNA, která obsahuje mutační coldspoty/hotspoty genů
asociovaných s běžnými dědičnými chorobami, pomocí moderních výpočetních metod a bioinformatiky.
Flexibilita těchto míst v DNA bude studována pomocí speciálních simulací molekulové dynamiky, kterými
určíme změnu volné energie související s ohybem DNA. Získaná data mohou být využita v molekulárně
genetické diagnostice při predikci nových hotspotů v oblastech, které nejsou primárně analyzovány v rámci standartního exonového sekvenování.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info