Inovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tréninku empatie

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-18261S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Centrum dopravního výzkumu

V rámci navrhovaného projektu bude vyvíjen nový rehabilitační program pro řidiče založený na empatii a interaktivní neurobehaviorální paradigma pro evaluaci tohoto programu. Tyto cíle budou vyžadovat
interdisciplinární tým psychoterapeutů se zkušenostmi v rehabilitaci řidičů a neurovědců schopných
snímat činnost mozku u dvou interagujících jedinců současně (" hyperscanning "). Takové neurovědní
protokoly umožní neurobehaviorální posouzení sociálně-emočního chování před a po tréninku empatie.
Aplikace tohoto behaviorálně-intervenčního programu může být kromě rehabilitace řidičů v případě
úspěchu rozšířena i na jiné formy antisociálního chování. Projekt také představí sofistikované neurovědní
paradigma pomocí kterého může být neurofyziologie sociálně-emočního chování vyšetřována tak, jak se
odehrává v reálných sociálních interakcích. Celkově si projekt klade za cíl (1) vývoj nového rehabilitačního
programu pro řidiče; (2) vytvoření pokrokové neurobehaviorální evaluace rehabilitace pro řidiče; a (3)
pochopení neurokognitivního vztahu mezi empatií a řízením.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info