Informace o projektu
Monitorování pozdních následků chemoterapie u dětských pacientů pomocí pokročilých technik MR zobrazení mozku

Kód projektu
MUNI/A/1208/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Poškození mozku s následkem kognitivního deficitu je klinicky významným negativním důsledkem léčby akutní lymfoblastické leukémie (ALL) u dětských pacientů. Magnetická rezonance (MR) v současnosti disponuje pokročilými technikami zobrazení, které umožňují bližší pohled na strukturu a funkci mozku, jako je zobrazení tenzoru difuze, zobrazení funkční konektivity a volumometrická strukturální analýza. Hlavním cílem projektu je zmapovat pomocí těchto technik strukturální abnormality či funkční odchylky mozku u dětských pacientů, kteří v minulosti prodělali léčbu leukémie chemoterapií s aplikací methotrexátu (MTX). Za tímto účelem budou porovnána získaná MR data pacientů se skupinou zdravých dobrovolníků a budou korelována s výsledky neuropsychologických a neurologických vyšetření. V neposlední řadě bude provedeno srovnání dvou podskupin pacientů léčených odlišnými terapeutickými protokoly za účelem zjištění efektu různého dávkování MTX na pozdější změny struktury či funkce mozku.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info