Informace o projektu
Experimentální a translační farmakologický výzkum a vývoj

Kód projektu
MUNI/A/1063/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výzkum na Farmakologickém ústavu se dlouhodobě soustředí na preklinický i aplikovaný výzkum léčiv a inovativních farmakologických postupů. Za tímto účelem využíváme: i) ověřování a zpřesňování znalostí o mechanizmech účinku psychofarmak a identifikace jejich nežádoucích účinků (farmakodynamický přístup), ii) studium farmakokinetických interakcí přírodních látek s možným terapeutickým využitím a iii) studium korelace bezpečnosti a účinnosti cílené léčby s farmakokinetickými a genetickými faktory (farmakogenetický přístup).
Farmakodynamické studie se soustřeďují především na identifikaci nových psychofarmak s antidepresivním, anxiolytickým a antipsychotickým potenciálem. Do skupiny studovaných léčiv patří i ligandy glutamátergních receptorů včetně ketaminu, který představuje potenciální rychle působící antidepresivum s potenciálem potlačovat craving. Mezi studované nežádoucí účinky patří především vliv antipsychotik, ale i schizofrenii podobného fenotypu, na rozvoj metabolického syndromu a hladiny adipokinů. Dále se ve spolupráci s neurology a MRI specialisty věnujeme vývoji časného biomarkeru v genetických i farmakologických animálních modelech Parkinsonovy nemoci.
Farmakokinetické studie se zaměřují na metabolickou aktivitu enzymů cytochromu P450(CYP). Aktivita tohoto enzymatického systémů je dána jednak genetickými a jednak environmentálními vlivy a to má za následek změnu v odpovědi na podanou dávku léčiv – substrátů CYP. Z hlediska možných lékových interakcí bude studován vliv vybraných přírodních látek s prokázaným psychotropním účinkem na CYP jednak prostřednictvím premedikace pokusných zvířat a také in vitro, a dále budou studovány centrální i periferní mechanismy regulace tohoto biotransformačního systému.
Farmakogenetické studie se zaměří na studium interindividuální variability bezpečnosti a účinku cílené terapie – inhibitorů tyrozinkináz (TKI), které se využívají v terapii solidních tumorů a hematologických malignit. Účinnost TKI vykazuje klinicky významnou variabilitu a může být časově omezená s následným vznikem sekundární rezistence. S využitím metod terapeutického monitorování léčiv a analýzy genetických informací a epigenetických procesů u pacientů bude zhodnocena korelace těchto faktorů s odpovědí na léčbu. Výsledky studií by měly přispět k personalizaci dávkování TKI, a zvýšit tak jejich klinickou účinnost nebo omezit toxické projevy.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info