Informace o projektu
Neobvyklé signální dráhy lidských receptorových tyrozinových kináz

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-09525S
Období řešení
1/2017 - 7/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

U člověka existuje 54 receptorových tyrozinových kináz (RTK), které odpovídají na extracelulární signály zprostředkované více než 100 ligandy. Protože každá buňka odpovídá na mnoho různých stimulů současně, musí existovat specifické intracelulární mechanismy RTK signalizace, umožňující buňkám přesně reagovat na jejich prostředí. Detailní charakteristika těchto mechanizmů je jednou z hlavních výzev moderní biologie. Nedávné nálezy demonstrují, že nepříbuzné RTK mohou interagovat a navzájem se aktivovat (transaktivovat). Ačkoliv tyto neobvyklé RTK interakce hrají důležitou roli v mechanismech RTK funkce v organismu, zůstávají dodnes nejméně probádanou oblastí RTK signalizace. Cílem navrhovaného projektu je identifikace většiny existujících transaktivací mezi lidskými RTK. Následně definujeme molekulární mechanismy RTK transaktivací a stanovíme funkční důsledky transaktivací pro signalizaci RTK v buňkách. Charakterizace RTK transaktivací prohloubí základní chápání RTK funkce a přispěje k rozvoji nových terapeutických postupů pro léčbu nádorů způsobených patologickou RTK signalizací.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info