Informace o projektu
Využití neurozobrazovacích, neurostimulačních a neurofeedbackových metod v psychiatrii (IMGTMSNF)

Kód projektu
MUNI/A/0976/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Současný projekt navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu autorů řešené v minulých letech. V uplynulém roce byl dokončen sběr dat ve studii elektrofyziologických korelátů emoční regulace u pacientek s poruchami příjmu potravy a dále probíhá sběr dat ve studii fenotypů impulzivity a jejich neurálních korelátů u pacientů s hraniční poruchou osobnosti, ADHD a Parkinsonovou chorobou a ve studii sociální kognice u pacientů se schizofrenií. V příštím roce se zaměříme zejména na přípravu publikací originálních dat. Dále pokračujeme v léčbě negativních příznaků u schizofrenie a impulzivity u hraniční poruchy osobnosti a ADHD pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS). Vysokofrekvenční stimulaci pravého dorzolaterálního prefrontálního kortexu s využitím individualizované neuronavigace podstoupilo zatím 10 pacientů s hraniční poruchou osobnosti. Léčba byla dobře tolerována, pacienti po stimulaci referovali zlepšení emoční regulace, snížení impulzivity či zlepšení nálady a pozornosti. V dalším kroku se zaměříme na možnost využití intenzifikovaného protokolu v léčbě impulzivity. Na našem pracovišti jsme dále ve spolupráci s Cental Institute of Mental Health v Mannheimu zahájili nový projekt zaměřený na fMRI neurofeedback. Jedná se o inovativní metodu, díky které se pacienti učí záměrně ovlivňovat aktivitu určité části svého mozku pomocí online feedbacku aktuální mozkové aktivity při měření fMRI. Technologie byla již implementována na pracovišti Ceitec a aktuálně probíhají pilotní měření. Pomocí fMRI neurofeedbacku se zaměříme na posilování schopnosti regulace emocí u různých skupin pacientů s určitým způsobem narušenou schopností emoční regulace, a sice u pacientů s hraniční poruchou osobnosti, mentální anorexií a bipolární poruchou.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info