Informace o projektu
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 2 (DIDIPRON2)

Kód projektu
MUNI/A/1221/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Diferenciální diagnostika (dif. dg.) nemocí, či odhad toho, jak se bude dané onemocnění dále vyvíjet (stanovení prognózy), představuje stále jednu z nejnáročnějších činností lékařů interních oddělení. Některé symptomy jsou společné různým nemocem, jiná onemocnění jsou heterogenní a určit, jakým směrem se budou dále vyvíjet je i s dostupnými markery a metodami nemožné. Navrhovaný projekt je pokračováním projektu zahájeného v roce 2017 - s využitím nových metod a markerů odvozených z klinické biochemie a molekulární biologie se snaží zlepšit diferenciální diagnostiku a stratifikaci pacientů s interními onemocněními.
Cíle projektu jsou:
i) identifikovat cirkulující mikroRNA, které by usnadnily a) dif. dg. dušnosti a proteinurie b) určení etiologie hypertenze a dg. spánkové apnoe u pacientů s hypertenzí, c) které by usnadnily odhad rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci
ii) identifikovat nové markery umožňující dif. dg. ložiskových lézí pankreatu a statifikaci pacientů s akutní/chronickou pankreatitidou
iii) rozšíření databáze pacientů s diabetes mellitus 2. typu zaměřené na jejich kardiovaskulární outcome a dále přispět k pochopení významu gasotransmiteru H2S (sirovodíku) v patofyziologii rozvoje diabetických komplikací
iv) zjištění prevalence a další prognózy onemocnění u pacientů s alkoholickou kardiomyopatií
Na projektu se budou podílet Ph.D. studenti II. interní kliniky FNUSA a jejich školitelé a dále jim přidělení studenti pregraduálního studia se zájmem o vědeckou činnost. Ph.D. studenti a školitelé budou zajišťovat nábor pacientů, pregraduální studenti budou zapojeni do vytváření databází a do provádění molekulárně biologických/biochemických metod.
Výstupem projektu v roce 2018 bude prezentace originálních výsledků na lokálních a případně i zahraničních konferencích a publikace v předchozím roce připravovaných souhrnných publikací v časopise s impakt faktorem, dále i příprava originálních prací pro publikaci v časopise s impakt faktorem. Ph.D. studenti budou dále získávat data pro své dizertační práce

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info