Informace o projektu
Současná refugia ohrožených slatiništních rostlin a určující faktory jejich genetické diverzity napříč širokým gradientem propojenosti biotopů (Refugia slatiništních rostlin)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
GJ19-20530Y
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Rašeliniště ve střední Evropě představují pro ohrožené cévnaté rostliny a mechorosty refugia ostrovní povahy. Ačkoliv jsou tyto druhy důležité z hlediska ochrany přírody a zároveň fungují jako modelové organismy v ostrovní biogeografii, nejsou téměř žádné studie o jejich genetické diversitě a stanovištních podmínkách na geografické škále od boreální po temperátní zónu. Naším cílem je prozkoumat propojenost populací rašelinných druhů v rámci užších oblastí i mezi nimi, lišícími se zastoupením rašelinišť v krajině, reliéfem a mírou lidského vlivu. Využijeme data z moderní molekulárně ekologické metody (new-generation sequencing) v kombinaci s paleoekologickými a vegetačními daty ke zjištění mechanismů přežívání rašelinných specialistů (předpokládaných reliktů) ve středoevropské krajině a společenstvech během holocénu. Hlubší znalost genetické diversity, ekologických a stanovištních nároků podpoří ochranu jednotlivých druhů.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info