Informace o projektu
Proteolýza ve vejcích parazitických červů: úloha v patologii a její regulace (Proteolýza vajec červů)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-17269S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Parazitické organismy, včetně helmintů jsou původci závažných onemocnění milionů lidí a zvířat. Mezi nejvýznamnější patogeny se řadí motolice Schistosoma mansoni a Fasciola hepatica. Ve světě je infikováno více než 250 miliónu lidí a mnoho dalších je ohroženo. Neméně významná je infekce skotu, která způsobuje významné hospodářské ztráty. Potřeba profylaktické vakcíny nebo nového léčiva je akutní. Vejce schistosom jsou hlavní příčinou patologických procesů díky stimulaci zánětu a formování granulomu, kdy aktivně sekretují molekuly indukující zánět a umožnují jejich migraci skrze hostitelskou tkáň. Vejce fasciol patogenní efekt nemají, ale sehrávají významnou roli v transmisi parazita. Existuje předpoklad, že proteolytické enzymy (proteázy) sekretované vejci sehrávají v těchto procesech důležitou úlohu. Doposud však tyto proteázy nebyly detailně studovány. Projekt je zaměřen na proteázy vajec Schistosoma mansoni a Fasciola hepatica, které jsou použity jako modelové organizmy. Projekt zahrnuje (1) identifikaci proteáz pomocí funkční proteomiky, (2) oveření jejich fyziologických rolí pomocí genomových expresních studií, (3) jejich rekombinantní expresi a biochemickou charakterizaci.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info