Informace o projektu
Farmakologický výzkum v oblasti farmakokinetiky, neuropsychofarmakologie a onkologie

Kód projektu
MUNI/A/1550/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výzkum na farmakologickém ústavu LF MU spadá do kategorie preklinických i klinických hodnocení léčiv. V preklinické oblasti je pracoviště dlouhodobě zaměřeno na studium psychotropních látek. Klinické hodnocení léčiv se potom zaměřuje na akademické klinické studie, zejména s vlastními vyvíjenými léčivy, které spadají mezi tzv. léčivé přípravky pro moderní terapie. Jedna část výzkumu ústavu je zaměřena přímo na vývoj a výrobu těchto léčiv, zatímco druhá část týmu následně po aplikaci pacientům v rámci klinického hodnocení hodnotí jejich bezpečnost a terapeutický přínos.
Farmakokinetická část je zaměřena na výzkum nových přírodních látek s potenciálním terapeutickým využitím. Konkrétně se farmakokinetické studie zaměřují na interakce sledovaných látek s enzymatickým systémem cytochromu P450 (CYP). Další oblastí výzkumu je studium zapojení endokanabinoidního systému do regulace aktivity CYP. V neposlední řadě je farmakokinetická laboratoř místem vývoje nových analytických metod, které se dají využít pro klinický výzkum nebo pro vývoj nových lékových forem s prodlouženým uvolňováním léčiva.
Behaviorální část je zaměřena na několik souběžných výzkumných směrů. Jedná se především o preklinické modelování látkových závislostí a jejich farmakologické ovlivnění. Do skupiny studovaných léčiv patří ligandy glutamátergních receptorů jako je experimentální látka NBQX. Další studie se zaměřují na nežádoucí metabolické účinky antipsychotik a jejich izolaci od metabolických vlivů schizofrenii podobného fenotypu. Kromě toho se zaměřujeme i na vývoj neurozobrazovacích biomarkerů účinků psychofarmak a animálních modelů neuropsychiatrických onemocnění.
Onkologická část je zaměřena na výzkum a vývoj protinádorové terapeutické vakcíny na bázi autologních aktivovaných dendritických buněk. Tato terapeutická vakcína byla vyvinuta v rámci jednotky ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit). Během vývoje dendritické vakcíny i vlastní realizace klinického hodnocení fáze I/II jsou výzkumně hodnoceny imunologické vlastnosti léčiva, na základě průběžného imunomonitoringu pacientů. Výzkumné činnosti jsou dále směrovány k personalizaci vhodného výběru pacientů, kdy se jeví, že řada souběžně požívaných protinádorových léčiv zejména z rodiny multikinázových inhibitorů (TKi) negativně inhibuje imunitní odpověď pacienta a je do terapeutických kombinací s dendritickou vakcínou nevhodná.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info