Informace o projektu
Multimodální značení protilátek pro specifické rozpoznávání vybraných antigenů

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/C/0003/2019
Období řešení
2/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Imunochemické metody nacházejí uplatnění nejen v základním výzkumu, ale i v diagnostice. Slouží ke specifickému rozpoznávání molekul v komplexních biologických vzorcích, jako jsou tělní tekutiny, histologické řezy a cytologické preparáty na základě specifické interakce antigenu s protilátkou. Současné metody jsou limitovány především možností identifikovat pouze několik málo antigenů v rámci jedné analýzy. Moderní přístupy značení protilátek značkami na bázi kovů a lanthanoidů s detekcí pomocí laserové ablace s následnou hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plasmatem (LA-ICP-MS) potenciálně umožňují stanovit ve vzorku paralelně větší množství antigenů v rámci jedné analýzy.

Tato diplomová práce se zabývá různými způsoby vazby protilátek na široké spektrum elementárních značek, jako jsou nanočástice (NPs), kvantové tečky (QDs) a upkonverzní nanočástice (UCNPs). Připravené konjugáty protilátek se značkami budou charakterizovány, schopnost označených protilátek vázat daný antigen bude ověřena metodou dot-blot s následnou LA-ICP-MS a poté budou konjugáty použity k detekci vybraných antigenů v biologicky komplexních matricích. Práce bude směřovat především k možnosti detekce více antigenů v rámci jedné analýzy. Bude také kladen důraz na eliminaci nespecifických vazeb a vzájemné crossreaktivity.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info