Informace o projektu
Faktory determinující vznik a hojení ran v intenzivní péči II – rizikové faktory odpovídající diferenciální diagnostiky (RIFADIAG II)

Kód projektu
MUNI/A/1003/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt bezprostředně navazuje na aktivity realizované v roce 2019 (plánován byl dvouletý projekt) a na projektové aktivity realizované v letech 2012 – 2015 a v letech 2016 – 2017. V přechozích obdobích byly vytvářeny a implementovány doporučené postupy v péči o osoby s nehojící se ránou. Proveden byl rozsáhlý průzkum zaměřený na proces hodnocení nehojících se ran v klinické praxi (u poskytovatelů akutní lůžkové péče, domácí péče a pracovišť sociálních služeb). Následně byly hodnoceny příčiny vzniku sororigenních ran a psychometrické vlastnosti škál pro hodnocení rizika vzniku tlakových lézí. Z předchozích projektů vyplynuly nedostatky v hodnocení nehojících se ran i v nedostatečné erudici zdravotnických pracovníků v přímé péči v managementu ran a jejich identifikaci. V předchozích projektech byla věnována pozornost zejména dekubitálním lézím jako nejčastějším nehojícím se ranám. V roce 2019 již byla věnována pozornost také dalším ranám mimo tlakové (pergamenová kůže, inkontinenční dermatitida) a také nákladovosti jejich prevence a péče. V realizovaném projektu v roce 2019 se jedná o multicentrickou observačně deskriptivní studii s prvky intervenční studie zaměřenou na validaci a klinické využití nových objektivizujících škál pro hodnocení ran (GLOBIAD a ISTAP). V roce 2020 by projektová činnost plynule navazovala. Projektové aktivity navazují na odbornou činnost garanta projektu (členka výboru ČSLR, výboru EWMA, výboru EPUAP). Cíle projektu zahrnují zvýšení odborných kompetencí všeobecných sester v managementu ran v intenzivní péči. Projekt bude pokračovat jako multidimenzionální, propojuje specifické oblasti péče o rány (prevenci, diferenciální diagnostiku a léčbu ran v IP) v podmínkách tzv. neposkytnuté, či nerealizované péče. Na základě projektových aktivit jsou získávána relevantní data, epidemiologické zhodnocení u konkrétních poskytovatelů péče. v roce 2020 budou do projektu zapojeni další 2 studenti DSP.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info