Digitální Amslerova mřížka. Software pro hodnocení metamorfopsií, astigmatismu a zklenutí zorného pole. (DCHART)

Kód projektu
MUNI/A/0809/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
http://www.cs-ophthalmology.cz/cs
Klíčová slova
D chart, M-skóre, Amslerova mřížka, VPMD, brýlová korekce, cylindr

Vyšetření metamorfopsií se provádí zejména u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací. Provádí se jako screening, ale je možné toto vyšetření použít ke sledování změn v centrálním zorném poli. Pro tento účel byl vyvinut software D-Chart firmou Thomson, který je digitální verzi klasické Amslerovy mřížky.
Digitální Amslerovu mřížku D-Chart je možné použit také hodnocení astigmatismu a zklenutí zorného pole u brýlové korekce a to jak monofokální tak i u moderních progresivních brýlí. Právě progresivní design brýlových čoček způsobuje u některých pacientů prodloužení doby návyku na novou brýlovou korekci.
Cílem našeho projektu je jednak ověřit změny v centrálním zorném poli (metamorfopsie) u pacientů s VPMD, dále zkontrolovat a popsat účinek astigmatismu šikmých paprsků a zklenutí zorného pole u různých typů brýlových čoček.

Výsledky

U probandů jsme zaznamenali především celkové M-skóre pro pravé oko. U první skupiny jsme získali tyto naturální hodnoty celkového M-skóre: Medián 0, minimum 0, maximum 2,3. S korekčním cylindrem +3 D v ose 180° jsme získali tyto hodnoty celkového M-skóre: Medián 25,2, minimum 3,6, maximum 41,6. U druhé skupiny jsme zaznamenali tyto hodnoty celkového M-skóre: Medián 0,8, minimum 0, maximum 29,4. Ke statistickému zhodnocení rozdílů mezi neparametrickými proměnnými jsme použili Wilcoxonův neparametrický test. Mezi všemi proměnnými jsme prokázali statisticky významné rozdíly. Při porovnání celkového M-skóre naturálně (M-skóre nat) a celkového M-skóre s brýlovou čočkou (M-skóre s BC) jsme získali hodnotu p < 0,001. Při porovnání celkového M-skóre naturálně (M-skóre nat) a celkového M-skóre u pacientů s VPMD (M-skóre VPMD) jsme získali hodnotu p = 0,04. A nakonec při porovnání celkového M-skóre s brýlovou čočkou (M-skóre s BC) a celkového M-skóre skóre u pacientů s VPMD (M-skóre VPMD) jsme získali hodnotu p < 0,001.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info