Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie, vývojové biologie a imunologie živočichů 2020

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1397/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt se zaměřuje na dvě oblasti - vědeckou a vzdělávací, které považuje za neoddělitelné a proto usiluje o jejich těsné propojení.
1) V oblasti VÝUKY je základním cílem zvýšit připravenost absolventů pro jejich uplatnění v lékařské a veterinární praxi a to především v oblastech prevence, diagnostiky a řešení nových terapeutických přístupů při zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění. Cílem výchovy proto bude rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií reflektující nejmodernější trendy v daných specializacích.
2) V oblasti VÝZKUMU bude v roce 2020 v součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti pokračováno v rozvíjení dvou osvědčených směrů A) buněčné a molekulární fyziologie, posílena bude vývojová biologie B) srovnávací imunologie. Hlavní směry výzkumu z předchozích let zůstávají zachovány, dílčí cíle jsou nově redefinovány, jak je podrobněji rozvedeno v části „Návrh projektu“.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info