Informace o projektu
Nové přístupy k překonání terapeutické rezistence u glioblastoma multiforme se zaměřením na buněčnou senescenci a model mozkového organoidu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-15728S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Záměrem projektu je 1) pomocí modelu cerebrálního organoidu objasnit vliv tkáňového mikroprostředí modulovaného senescentním sekretomem na rozvoj terapeutické rezistence glioblastomu a 2) skrínink chemických knihoven s cílem najít nové senolytické látky specifické pro glioblastom.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info