Informace o projektu
Komplexní přístup k poruchám integrity kůže a sliznic.

Kód projektu
MUNI/A/1559/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projektové aktivity v roce 2021 navazují na dlouholeté předchozí projektové aktivity realizované v rámci specifického výzkumu. V předchozích projektech byla věnována pozornost zejména tlakovým lézím jako nejčastějším nehojícím se ranám. V roce 2019 a 2020 již byla věnována pozornost také dalším ranám mimo tlakové (pergamenové kůži, inkontinenční dermatitidě) včetně validace a klinického využití nových objektivizujících škál pro hodnocení ran (GLOBIAD a ISTAP). Aktuálně předkládaný projekt je zaměřen na komplexní přístup k prevenci, diagnostice i léčbě poruch integrity kůže a je navázán na projektové cíle disertačních prací členů týmu.
Projekt bude pokračovat jako multidimenzionální, propojuje specifické oblasti péče o osoby s ránou (prevenci, diferenciální diagnostiku, léčbu ran i nákladovost péče) osob v riziku vzniku ran v souvislosti s chirurgickými výkony. Na základě projektových aktivit jsou získávána relevantní data z retrospektivních analýz hospitalizačních záznamů, z prospektivních observačně deskriptivních analýz a epidemiologických hodnocení u konkrétních poskytovatelů péče

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info