Informace o projektu
Role oxidativního stresu při hojení dekubitů u pacientů s míšní lézí

Kód projektu
NU21-09-00541
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Dekubity, jako chronické rány výrazně snižují kvalitu života pacienta, ale představují také významné finanční zatížení zdravotního systému. Ve zvýšené míře vyskytují zejména u plegických pacientů. Chirurgická léčba dekubitů je sice zdlouhavá, ale ve vysokém procentu vede ke zhojení tohoto typu chronické rány. Operačnímu uzávěru dekubitu předchází pečlivá nekrektomie (kompletní odstranění všech avitálních tkání z rány) s exstirpací pseudocysty dekubitu, která je prováděna chirurgicky. Nové technologie jako např. Versajet (nekrektomie pomocí vodní trysky) otevírají nové možnosti chirurgické přípravy rány před jejím operačním uzávěrem. U chronických ran dochází v procesu hojení k prodloužení zánětlivé fáze a hojení proto nepostupuje do další fáze. Jedním z mnoha faktorů uplatňujících se ve fázi zánětu jsou parametry oxidativního stresu - reaktivní formy kyslíku a dusíku. Cílem projektu je posoudit přínosy méně invazivního přístupu při nekrektomii s využitím Versajet, než při klasické chirurgické nekrektomii ve vztahu k dynamice reaktivních forem kyslíku, dusíku a markerů zánětu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info