Informace o projektu
Patogeny indukovaná senescence jako spouštěcí faktor Alzheimerovy nemoci (Patogeny u AD)

Kód projektu
NU21-08-00373
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Obecným cílem tohoto projektu je na základě studia molekulárních mechnismů vedoucí k tvorbě fenotypu Alzheimerovy choroby vytipovat klinicky-relevantní biomarkery jejího vzniku. Předpokládáme, že infekce mozku patogeny je jedním z počátečních spouštěcích faktorů vedoucích k akumulaci Aβ oligomerů. Po této depozici Aβ následuje indukce buněčné senescence v neuronech a / nebo gliích, které následně prostřednictvím produkce SASP vedou k zánětu, ztrátě neuronů a demenci. Kombinací vzorků od klinicky dobře definovaných pacientů, jedinečného modelu mozkových organoidů založeného na kmenových buňkách a silné odborné znalosti v oblasti neurodiferenciace, stárnutí a SASP, budeme schopni identifikovat nové faktory, které konkrétně přispívají k zahájení AD. Důležité je, že na základě dat z in vitro analýz se zaměříme na identifikaci relevantních biomarkerů, které by mohly být použity k identifikaci zahájení AD z krve nebo z mozkomíšního moku. Protože AD pravděpodobně začíná desetiletí před skutečným projevem choroby, věříme, že studium těchto dvou procesů přispěje k získání znalostí s potenciálním významem pro léčbu pacientů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info