Informace o projektu
Klasifikace mozkových tumorů pomocí pokročilých metod analýzy dat multimodálního MR zobrazení difuze

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NU21-08-00359
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Tumory mozku představují relativně vzácné onemocnění, které je však příčinou vysoké morbitidy a mortality. Diagnostika mozkových tumorů založená převážně na zobrazení magnetickou rezonancí (MR) je klíčová pro volbu optimální léčebné strategie. MR nicméně v řadě případů poskytuje nepříliš specifické nálezy a odlišení jednotlivých druhů tumorů je pomocí konvenčních metod problematické. V posledních letech dochází k rozvoji různých technik MR zobrazení difuze, které mají ve spojení s pokročilou analýzou dat potenciál zpřesnit možnosti neinvazivní klasifikace mozkových tumorů. Hlavním cílem tohoto projektu bude vyvinout automatizované metodické postupy umožňující diferenciaci jednotlivých druhů mozkových nádorů na základě multimodálních dat MR zobrazení. Do prospektivní studie bude zařazeno asi 240 pacientů s mozkovým nádorem, kteří podstoupí MR zobrazení mozku a následně resekci či stereotaktickou biopsii patologického ložiska. MR protokol bude zahrnovat techniky zobrazení DTI (diffusion tensor imaging) a IVIM (intra-voxel incoherent motion). S využitím metod strojového učení budou vyvinuty algoritmy automatizované segmentace v obrazech MR a klasifikace jednotlivých druhů tumorů na základě jejich morfologických a difuzních charakteristik. Přesnost uvedených postupů v otázce diferenciace jednotlivých druhů tumorů bude v závěru ověřena v korelaci s histopatologickými nálezy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info