Informace o projektu
Hodnocení endotelové vrstvy rohovky u nositelů kontaktních čoček pomocí endoteliálního mikroskopu (EVELIN)

Kód projektu
MUNI/A/0963/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
https://is.muni.cz
Klíčová slova
endotelový mikroskop, endotelová buňka, kontaktní čočka

Z odborné literatury víme, že kontaktní čočky způsobují morfologické změny v endotelu rohovky. Prodloužení doby nošení vede k významnému zvýšení variability velikosti buněk, snížení procenta hexagonálních buněk. Častěji je přítomna evidentní mezibuněčná tmavá oblast. V důsledku nošení kontaktních čoček se zvyšuje autofluorescence rohovky a snižuje se celková endotelová permeabilita. Časté nošení kontaktních čoček také způsobilo ztenčení rohovky a rohovka se s rostoucí dobou nošení kontaktních čoček ztenčila. Naším cílem je použít přístroj Specular Microscope CEM-530 (Nidek, Japonsko) k prokázání těchto změn rohovky ve skupině nositelů měkkých kontaktních, RGP a hybridních čoček ve srovnání s kontrolní skupinou probandů bez kontaktních čoček.

Výsledky

Průměrný počet endotelových buněk u výzkumné skupiny byl 2607,11 +/- 298,45 buněk na mm2. Průměrný počet endotelových buněk u kontrolní skupiny byl 2831,94 +/- 523,51 buněk na mm2. Tyto dvě proměnné jsme otestovali pomocí T-testu, který ukázal na statisticky významný rozdíl (p < 0,001). Statisticky významný rozdíl průměrného počtu endotelových buněk související s věkem pacientů a užíváním/neužíváním kontaktních čoček dvou typů byl prokázán pouze ve skupině do 40 let při srovnání mezi skupinou bez kontaktních čoček a bez keratokonu a skupinou s keratokonem, která používá TKC (p = 0,02). Statisticky významný rozdíl z pohledu délky nošení kontaktních čoček byl prokázán mezi skupinou bez keratokonu s nebo bez MKC a skupinou s keratokonem při nošení TKC nebo HKC po dobu delší než 20 let (p = 0,01 a p = 0,02). U uživatelů HKC byl tento rozdíl ještě prokázán již po 15 letech nošení (p = 0,001).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info