Kontinuální xenotransplantační model akutní myeloidní leukemie

Kód projektu
MUNI/11/SUP/04/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Pro laboratorní výzkum onkologických onemocnění poskytují experimenty na primárních buňkách od pacientů nejpřesnější metodu studia a testování léčby. Udržení primárních buněk je však zpravidla možné jen in vivo a vyžaduje přístup k čerstvým nebo vitálně mraženým vzorkům. V rámci tohoto projektu chceme proto rozšířit naše experimentální možnosti pro in vivo modely akutní myeloidní leukémie (AML) a závest kontinuální pasážování primárních vzorků AML pacientů v myši. Vytvořená in vivo AML sbírka umožní opakovatelné a téměř neomezené testování léčby in vivo a expanzi primárních buněk pro další účely, které by nebylo kapacitně možné pouze za použití vitálně mražených vzorků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info