Informace o projektu
Efektivita ventilace během kardiopulmonální resuscitace u dětí: simulační komparativní studie (PEDIVENT)

Kód projektu
MUNI/A/1105/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů a použití znalostí k obnově a udržení oběhu při srdeční zástavě. Resuscitaci u dětí začínáme podle doporučení Evropské Resuscitační Rady (ERC) a ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) 5 iniciálními vdechy, neboť u dětí dochází často k srdeční zástavě z hypoxické příčiny. Vlastní doporučení ERC jsou v otázce 5 iniciálních vdechů založena na názoru expertů (expert opinion). Nejsou totiž k dispozici data, která by zkoumala efektivitu ventilace u simulovaných či reálných situací srdeční zástavy u dětí. Cílem této studie je zkoumat efektivitu iniciálních vdechů, definovanou jako viditelné zvednutí hrudníku na simulačních figurínách u zdravotnických profesionálů (lékaři a sestry) a u laiků.
Hypotéza: U zdravotnických profesionálů bude efektivních více než 80% pokusů o iniciální vdechy pomocí samorozpínacího vaku (4 z 5 pokusů o vdech). U laiků, kteří budou ventilaci provádět dýcháním z úst do úst, bude efektivních více jak 60% pokusů o iniciální vdechy (3 z 5 pokusů o vdech).
Cíle: Primárním sledovaným parametrem této studie je zhodnotit počet efektivních dechů, definovaných jako viditelné zvednutí hrudníku, během pokusů o 5 iniciálních vdechů u simulované kardiopulmonální resuscitace na pediatrických figurínách. Sekundární sledované parametry budou zahrnovat subanalýzu efektivity prvních dvou pokusů o vdech, čas do prvního efektivního vdechu, dechový objem podaný během 5 iniciálních vdechů a ventilace během KPR.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info