Formalizovaná restaurace a analýza biomedicínských obrazových dat

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA102/94/0374
Období řešení
1/1994 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Fakultní nemocnice Brno

Projekt se zabývá aplikacemi formalizových metod obnovy a analýzy zkreslených a zašuměných obrazových dat v biomedicínské oblasti. Půjde zejména o: l) zvýšení rozlišovací schopnosti a potlačení specifického šumu v ultrazvuk. tomogramech, 2) vyšší využit í informačního obsahu RTG snímků při litotrypsii, 3) přesné párování obrazů ve stereoskopické mikroskopii a subtraktivní angiografii, 4)adapt. anisoplanární úpravu kontrastu, 5) podporu diagnostiky analýzou obrazů. Projekt počítá s původními modifikacem optimalizačních metod restaurace dat včetně iteračních, s pokročilými komparačními postupy pro párování obrazových detailů, s transformacemi založenými na statistické analýze a také s využitím neuronových sítí pro analýzu i pri optimalizaci. Součástí p ojektu je identifikace zobrazovacích vlastností klinických systémů, vybudování podsystémů pro sběr dat a realizace některých náročných postupů na signálovém procesoru Motorola 96000.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info