Rok 2023 ve vědě a výzkumu

Přečtěte si krátké ohlédnutí za tím, co se nám v roce 2023 ve vědě a výzkumu podařilo.

1. 2. 2024

Bez popisku

Společně se nám v roce 2023 podařilo dosáhnout mnoha úspěchů:

 • 250 podaných projektových žádostí

  Fakulta podala celkem 250 nových projektových žádostí.

  Byla zahájena realizace 102 nových projektů interních, národních i mezinárodních schémat. 

 • 58 podaných AZV projektů

  K Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR bylo podáno 58 projektových žádostí:

  • 35 projektů z pozice LF MU jako hlavního řešitele
  • 23 projektů s LF MU v pozici spoluřešitele
 • 69 milionů pro projekty AZV

  Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR bylo podpořeno 11 projektů. Celkový objem přidělených finančních prostředků činil 68 788 000 Kč.

  • 8 projektů z pozice LF MU jako hlavního řešitele
  • 3 projekty s LF MU v pozici spoluřešitele
 • Prestižní mezinárodní granty

  Zahájili jsme realizaci projektu Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre (CREATIC), podpořeného ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa. Grant Evropské komise, doplněný národním spolufinancováním, v celkové výši cca 35 mil. EUR, umožní vybudování výzkumného centra pro vývoj buněčných a genových terapií zaměřených na léčbu dětských i dospělých pacientů s vybraným vzácným onemocněním.

  Akademici z LF MU se podíleli na řešení několika desítek mezinárodních projektů schémat Horizon Europe, Horizon 2020, NIH, Wellcome Trust, Erasmus+, Interreg aj.

 • 7 podpořených projektů GAČR

  V roce 2023 bude Grantovou agenturou České republiky podpořeno celkem 7 projektů žadatelů z LF MU.

  • 4 s LF MU v pozici hlavního řešitele
  • 3 s LF MU v pozici spoluřešitele. 
 • 18 projektů Interní grantové agentury LF MU

  V rámci soutěže Interní grantové agentury LF MU bylo v roce 2023 podpořeno celkem 18 nových projektů:

  • 12 ve schématu Start–up
  • 2 ve schématu Accelerate
  • 2 ve schématu Postdoc
  • 1 ve schématu Juniorní výzkumná skupina
 • 1 grant Career restart

  Tereza Váňová z LF MU uspěla ve výzvě Grantové agentury MU Career Restart na podporu návratu k vědecké kariéře po přetržce, způsobené např. rodičovskou dovolenou. 

 • 68 publikací podpořeno z prostředků Publikačního fondu

  Z fondu na podporu excelentních publikací bylo podpořeno 68 publikací prvních či korespondenčních autorů z LF MU, zařazených do Q1 a Q2 kategorie Web of Science za celkem 4 800 000 Kč.

 • 339 článků v časopisech s impact faktorem

  Bylo publikováno 339 článků v časopisech s impact faktorem:

  • 1. decil 49 (14 %)
  • 1. kvartil 63 (19 %)
  • 2. kvartil 148 (44 %)
  • 3. kvartil 47 (14 %)
  • 4. kvartil 32 (9 %)

  *Údaje platné k 23. 1. 2024

 • 3 publikace s nejvyšším hodnocením v Modulu 1

  3 výsledky autorů z LF MU obdržely nejvyšší možné hodnocení v Modulu 1.

 • 7 nových výzkumných skupin

  Na Ústavu lékařské genetiky a genomiky, Ústavu histologie a embryologie, Biologickém ústavu, Anatomickém ústavu a I. neurologické klinice vzniklo 7 nových výzkumných skupin. 

  Celkem na LF MU působí již 26 výzkumných skupin.

 • 12 nových docentů a profesorů

  V 8 oborech řízení bylo jmenováno:

  • 9 nových docentů
  • 3 noví profesoři
 • 41 nových absolventů Ph.D.

  V 10 doktorských studijních programech své studium úspěšně ukončilo 41 doktorandů. 

 • Založení spin-off společnosti MilkyWay be Well

  V dubnu byla založena první spin-off společnost LF MU MilkyWay be Well

  Díky spolupráci manželů Bořilových s Ústavem lékařské psychologie a psychosomatiky vznikají eHealth nástroje, které cílí na zlepšování duševního zdraví v pracovním prostředí a prevenci psychických onemocnění. Tato aplikace získala čestné uznání v Czech DIGI@MED Award.

  Tým výzkumníků ze stejného ústavu rovněž vyvinul aplikaci na podporu duševního zdraví onkologických pacientů MOUMindCare.

 • Výsledky aplikovaného výzkumu

 • Aktivity v rámci sítě SPARK

  • 8 vzdělávacích webinářů SPARK Europe Webinar Series
  • nový předmět pro doktorandy shrnující komplexní znalosti spojené s inovacemi v medicíně
  • 4 Joint Mentoring Events
 • HR AWARD

  Po 2 letech od získání ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) proběhlo sebehodnocení formou tzv. Internal Review a revize Akčního plánu. Evropská komise ocenila důkladnou a systematickou implementaci a zavádění personální strategie LF MU.

  Akční plán HR Award obsahuje nyní 99 unikátních opatření pro léta 2021 – 2026. Po jeho revizi přibyly 3 nové oblasti – Projekt Bezpečná fakulta, Podpora společenské angažovanosti fakultyrealizace výstupů mezinárodního hodnocení vědy a doktorského studia

  • 55 dokončených opatření
  • 44 opatření v realizaci
 • Úspěchy a ocenění

  I letos získali vědkyně a vědci z LF MU mnoho ocenění a zaznamenali významné úspěchy ve své výzkumné činnosti. 

  Výčet vašich úspěchů by vydal na několik stránek, proto si více můžete přečíst zde

 • Co nás čeká v roce 2024?

  Máme před sebou mnoho nových milníků a zajímavých výzev. Mimo jiné se těšíme i na realizaci historicky prvního mezinárodního grantu ERC Proof of Concept, který v lednu 2024 získal Adam Williamson z ICRC LF MU a FNUSA. 

  Děkujeme za vaši neúnavnou práci a těšíme se na spolupráci a to, co nám přinese rok 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info