Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria

Autoři

BEDNAŘÍKOVÁ Markéta WEINBERGER Vít MINÁŘ Luboš BEDNAŘÍK Otakar JANDÁKOVÁ Eva HAUSNEROVÁ Jitka ŘEHÁK Zdeněk BOHATÁ Šárka VALÍK Dalibor OSTŘÍŽKOVÁ Lenka BRANČÍKOVÁ Dagmar

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova cancer in pregnancy; ovarian cancer; colorectal cancer; immunohistochemistry; keratin-20
Popis Popisujeme případ 38leté pacientky, která se dostavila na plánovanou prohlídku k registrujícímu gynekologovi ve 12. týdnu gravidity s příznaky, které přičítala svému těhotenství. Ultrazvukové vyšetření odhalilo zamlklé těhotenství a současně ovariální cystu. K došetření byla odeslána na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno. Zde bylo na základě provedených vyšetření vysloveno podezření na malignitu vs ovariálního origa s ascitem, metastázami na peritoneu a v játrech. Při vyšetření onkogynekologem byla odebrána biopsie z tumorózní infiltrace v poševní klenbě, histologický nález byl adenokarcinom grade II, ovariální origo možné. Následně na základě doplněného imunoprofilu patolog doporučil došetřit též možné kolorektální origo, plánované zahájení systémové léčby bylo tedy odloženo. Provedená kolonoskopie potvrdila polypoidní infiltraci ve 28 cm od anu, doplněné markery CEA, CA 19–9 i CA 72–4 byly výrazně elevovány, histologický nález z infiltrace sigmatu byl popsán jako středně diferencovaný tubulární adenokarcinom, primární střevní origo vzhledem k imunohistochemii pravděpodobné. Diagnóza byla uzavřena jako primárně neresekabilní metastatický karcinom tlustého střeva a pacientka zahájila systémovou léčbu chemoterapií s biologickou léčbou podle platných doporučení pro tuto diagnózu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info