Compartment Syndrome and Regional Anaesthesia: Critical Review

Název česky Kompartment syndrom a regionální anestezie: kritické review
Autoři

KLUČKA Jozef ŠTOURAČ Petr ŠTOURAČOVÁ Alena MAŠEK Michal REPKO Martin

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5507/bp.2017.025
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova compartment syndrome; regional anaesthesia; peripheral nerve block; blockade
Popis Akutní kompartment syndrom (ACS) je potenciální ortopedická / traumatologická náhlá příhoda. Bez okamžité, přesné diagnostiky a okamžité léčby chirurgickou dekompresní fasciotomií může vést k neurologické dysfunkci a invaliditě. Úloha regionální anestézie (RA) u pacientů s rizikem ACS / a u pacientů s rozvinutým ACS je kontroverzní. Účelem tohoto kritického review bylo odpovědět na otázku, zda regionální anestezie může oddálit správnou diagnózu. Autoři používají přístup založený na důkazech k diskusi o těchto vysoce rizikových pacientech při zvažování RA jako metody volby účinné analgezie. K datu shromažďování údajů nebyla zjištěna žádná publikovaná práce, kde samotná RA vedla ke zpoždění diagnostiky ACS a chirurgické léčby. Ve čtyřech klinických případech mohla být epidurální analgezie spojena se zpožděnou diagnózou ACS. Časté klinické hodnocení a průlomová bolest i přes funkční RA v kombinaci s měřením tlaku uvnitř kompartmentu zůstávají základními kameny doporučené léčby u pacientů s rizikem ACS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info