Scheuermannova hyperkyfóza - operační léčba solitárně zadním přístupem s využitím Smith-Petersenových osteotomií

Autoři

REPKO Martin FILIPOVIČ Milan ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea ŠTOURAČ Petr

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Scheuermann; hyperkyphosis; transpedicular screws; osteotomy; posterior approach
Popis ÚČEL STUDIE Vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti u chirurgicky léčených pacientů s Scheuermannovou hyperkyfózou s využitím posterior-only chirurgického přístupu. MATERIÁL A METODY Naše studie retrospektivně vyhodnocuje výsledky chirurgické korekce u skupiny 20 pacientů s Scheuermannovou hyperkyfózou s průměrným věkem 13 let a 8 měsíců a s následným sledováním 4 a 5 měsíců. Hodnotili jsme změny hrudní kyfózy a lumbální lordózy ve vazbě na chirurgickou korekci. Dále jsme porovnali schopnost kyfózy s korekcí při provádění reklinačních rentgenových zákroků po operaci v porovnání s rychlostí chirurgické korekce. VÝSLEDKY Průměrná korekce hrudní kyfózy byla 52% od předoperační 92 po pooperační 44. Zjistilo se 36% zlepšení korekce při chirurgickém korigování ve srovnání s předoperačními recklinací rentgenových snímků. Sekundární korekce bederní lordózy byla od předoperační 84 až po operační 55. DISKUSE Konzervativní léčba hyperkyfózy nabízí pouze omezené výsledky léčby. Kombinovaný chirurgický přístup s předním uvolněním a posteriorní stabilizací zvyšuje riziko předního a sekundárního snižování plicní kapacity. Posteriorní vertebrální osteotomie umožňují kvalitní uvolnění a přípravu pro následnou korekci. Transpedikulární přístrojové vybavení umožňuje segmentovou korekci kyfotické páteře metodou komprese. Závěry Pouze chirurgický přístup v kombinaci s vertebrálními osteotomiemi umožňuje účinnou a bezpečnou korekci hyperkyhózy u Scheuermannovy nemoci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info