Vliv harmanu na metabolickou aktivitu vybraných enzymů cytochromů P450 u potkana

Autoři

VOHLÍDALOVÁ Eva JUŘICA Jan ZENDULKA Ondřej

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Alkaloid harman je ß-karbolin vyskytující se v rostlinách s psychotropním účinkem Passiflora incarnata (Passifloraceae) a Banisteriopsis caapi (Malpighiaceae). Jedná se o farmaceuticky významné rostliny. P. incarnata je hojně použivaná pro svůj sedativní a anxiolytický účinek, B. caapi tvoří základní složku tradičního nápoje ayahuasca s halucinogenním a potenciálně antidepresivním účinkem. Látka je také přítomna v kávě a v tabákovém kouři, kde je jí připisován inhibiční efekt na MAO A. Cílem této studie bylo ověření vlivu harmanu na nejvýznamnější formy cytochromu P450 in vivo. Metody: Byla provedena preklinická studie, při níž byl potkanům intragastricky aplikován harman ve 3 dávkách (25, 40 a 64 mg/kg) po dobu 8 dnů. Po odběru jater byla izolována mikrosomální frakce a byla stanovena změna absolutní metabolické aktivity vybraných forem CYP za použití CYP specifických substrátů (fenacetin, diklofenak, testosteron, dextrometorfan). Metabolity byly kvantifikovány pomocí HPLC ve spojení s fluorescenční detekcí nebo detekcí diodovým polem. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí SW Statistica. Výsledky: Bylo zjištěno, že harman inhibuje absolutní metabolickou aktivitu potkanních cytochromů CYP2D2, CYP2A1, CYP2C11 a CYP3A1, v některých případech na dávce závisle. Vliv na CYP1A2 a CYP2C6 prokázán nebyl. Diskuse: Vzhledem k oblibě volně prodejných sedativ a anxiolytik obsahujících rostlinu Passiflora incarnata je prokázání interakčního potenciálu harmanu s cytochromy P450 významné nejen pro klinickou psychiatrickou praxi, ale obecně pro veškerou medikaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info