Dosavadní zkušenosti s léčbou ropeginterferonem alfa-2b u pacientů s Ph negativními myeloproliferacemi na Interní hematologické a onkologické klinice LF MU a FN Brno

Logo poskytovatele
Autoři

PODSTAVKOVÁ N. WEINBERGEROVÁ Barbora PROCHÁZKOVÁ Jiřina BOHÚNOVÁ Michaela MAREČKOVÁ Andrea KOTAŠKOVÁ Jana JEŽÍŠKOVÁ Ivana DOUBEK Michael MAYER Jiří

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfuze a Hematologie Dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2022-4-18/dosavadni-zkusenosti-s-lecbou-ropeginterferonem-alfa-2b-u-pacientu-s-ph-negativnimi-myeloproliferacemi-na-interni-hematologicke-a-onkologicke-klinice-lf-mu-a-fn-brno-133047
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cctahd2022prolekare.cz15
Klíčová slova polycythemia vera; Ph negative myeloproliferative neoplasms; ropeginteferon alpha-2b
Přiložené soubory
Popis Úvod: Ropeginterferon alfa-2b (RopegIFN) prokázal účinnost a bezpečnost u pacientů s pravou polycytémií v multicentrických randomizovaných studiích PROUD-PV a CONTINUATION-PV. Během 4.–5. roku terapie byl prokázán jednoznačný benefit terapie RopegIFN ve srovnání s nejlepší dostupnou terapií, a to jak ve smyslu dosažení kompletní hematologické remise onemocnění, tak i výrazného snížení mutační alelické zátěže JAK2V617F. Materiál a metodika: Retrospektivní neintervenční analýza byla provedena u celkem 14 pacientů s Ph negativními myeloproliferacemi (Ph-MPN) léčených RopegIFN na Interní hematologické a onkologické klinice (IHOK) v období od května 2020 do července 2022. Hodnocena byla data týkající se délky terapie, dávkování, efektu a tolerance terapie. Výsledky: Medián délky terapie v souboru byl 266 dní. Léčeno bylo celkem 14 pacientů, z toho 11 s pravou polycytémií (79 %), 2 s esenciální trombocytémií (14 %) a 1 se sekundární myelofibrózou po pravé polycytémii (7 %). Medián dávky RopegIFN byl 150 µg. Dosažení kompletní hematologické remise bylo u 11 pacientů (79 %). Terapie byla během doby sledování ukončena u 2 pacientů (14 %). Nežádoucí účinky byly zaznamenány u 6 pacientů (43 %), tromboembolická příhoda byla dokumentována u jednoho pacienta (7 %). Závěr: Naše analýza prvotních zkušeností s terapií RopegIFN potvrdila jeho velmi dobrý efekt na kontrolu hematokritu a zároveň výbornou toleranci u pacientů s Ph-MPN.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info