Klonální hematopoéza neurčitého potenciálu je možná a dosud nepopsaná příčina cévní mozkové příhody

Logo poskytovatele
Autoři

HARŠÁNY Michal KALOUSOVÁ B. SLAVKOVSKÝ R. KUNEŠOVÁ Veronika DRÁBEK J. STRÁNSKÁ J. HAJDÚCH Marian MIKULÍK Robert

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2023-4-7/klonalni-hematopoeza-neurciteho-potencialu-je-mozna-a-dosud-nepopsana-pricina-cevni-mozkove-prihody-135140/download?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2023239
Klíčová slova stroke; clonal hematopoiesis of indeterminate potential; CHIP
Přiložené soubory
Popis Klonální hematopoéza neurčitého potenciálu (clonal hematopoiesis of indeterminate potential; CHIP) nástává během stárnutí lidského organizmu postupnou kumulací somatických a potenciálně preleukemických mutací v hematopoetických kmenových buňkách. Tyto mutace se vyskytují v genech, které mimo jiné hrají důležitou roli v regulaci zánětu. Riziko hematologické malignity u nositelů CHIP mutací je relativně nízké. U těchto pacientů se však vyskytuje 40% riziko celkové mortality způsobené vyšším výskytem infarktu myokardu a CMP. Ačkoli v současnosti přibývají důkazy o vztahu mezi CHIP, zánětem a kardiovaskulárními chorobami, vztah mezi CHIP a CMP dosud nebyl zcela objasněn. Cílem tohoto přehledného referátu je poukázat na aktuální a potenciálně klinicky relevatní problematiku, která je nepochybně výchozí pro další výzkum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info