Vzťah medzi užívaním hormonálnej antikoncepcie, mierou úzkosti a emočným uvedomením.

Název česky Vztah mezi užíváním hormonální antikoncepce, mírou úzkosti a emočním uvědoměním.
Autoři

KECER Samuel PÍREK Ondřej BUDÍNSKÁ Xenie SVĚTLÁK Miroslav SVAČINOVÁ Jana NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2024
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Pod vedľajšie účinky hormonálnej antikoncepcie (HAK) patria aj rôzne psychologické prejavy, ktoré zahŕňajú zmeny nálad, úzkostlivosť a depresívnosť. Na druhú stranu sa ale obdobne prejavuje aj premenštruačný syndróm (PMS), ktorého mechanizmus vzniku je pravdepodobne podmienený fyziologickou fluktuáciou pohlavných hormónov, ktorá je ale pri hormonálnej antikoncepcii potlačená. Táto práca je zameraná na zistenie rozdielov v emočnom uvedomení a úzkostlivosti medzi ženami užívajúcimi antikoncepciu s antiandrogenním účinkom (AA) a ženami, ktoré ju neužívajú (K). Dodatočne porovnáva rozdiel týchto parametrov medzi folikulárnou a luteálnou fázou menštruačného cyklu. Vyšetrenia sa zúčastnilo 49 participantov (24 respondentiek zo skupiny AA) vo veku 18 až 22 rokov. Na začiatku cyklu vo folikulárnej fáze respondentky vyplnili dotazníky STAI (State-Trait Anxiety Inventory) pre zistenie úzkosti ako momentálneho stavu (STAI I) a úzkostlivosti ako dlhodobého osobnostného rysu (STAI II) a LEAS (Levels of Emotional Awareness Scale), ktorým sa sledoval level ich emočného uvedomenia. V luteálnej fáze cyklu respondentky vyplnili ďalší STAI I. Naše výsledky ukazujú štatisticky signifikantný rozdiel v LEAS medzi skupinami AA a K. STAI I a II štatistický rozdiel nevykazuje. Štatistický rozdiel medzi fázami menštruačného cyklu nebol zistený. V rámci pilotnej štúdie sme preukázali vyššiu emocionálnu uvedomelosť u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu (AA).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info