Program D-FA4 Lékařská farmakologie 5103V025

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) a cíle studia

Vstupní požadavky

Ukončené magisterské vzdělání v oborech souvisejících s farmakologickým výzkumem na:
Lékařské fakultě – obory všeobecného nebo zubního lékařství
nebo
Farmaceutická fakultě
nebo
Veterinární fakultě
nebo
univerzitních oborech: Biochemie nebo Psychologie nebo Zoologie - s povinností doplňujícího studia zakončeného zkouškou z fyziologie a patologické fyziologie člověka

Složení přijímací zkoušky

Schválení projektu dizertační práce

Studijní předměty

Povinný předmět:

Povinně volitelné předměty (nutno zapsat minimálně 3):

Volitelné společné předměty a kurzy platné na LF MU (nutno zapsat minimálně 5):
– podrobné informace s anotací, přednášejícími, harmonogramem a doporučenou literaturou dostupné na oficiální webové stránce LF MU – doktorské studium

Další povinnosti

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Ústní obhájení znalostí v rozsahu poznatků současné farmakologie (dle doporučené literatury) před nejméně 5 člennou zkušební komisí složenou z odborníků MU a minimálně 2 členů z jiných pracovišť.

Návrh témat prací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info