Podmínky studia

platné pro studenty s nástupem do studia do 31. 8. 2019

Orientační pomocná tabulka hodnocení publikační činnosti

Orientační bodový systém hodnocení publikací pro Ph.D. (1 bod = 3 kredity):

 

Abstrakt (v ČR nebo v cizině v neimpaktovaném časopise)

1 bod

Souhrnná práce česky

2 body

Souhrnná práce v cizojazyčném časopise bez impakt faktoru

3 body

Abstrakt v časopise s IF, letter to editor v zahraničním časopise

3 body

Originální práce v českém nebo slovenském časopise

4 body

Originální práce v zahraničním časopise bez IF

5 bodů

Souhrnná práce v časopise s IF

IF x 10

Originální práce v časopise s IF

IF x 10 *

Kapitola v české nebo slovenské odborné knize, sborníku

3 body

Kapitola v zahraniční odborné knize, sborníku

6 bodů

Autorství české nebo slovenské pedagogické publikace (skripta) (1., 2. nebo 3. autor)**

6 bodů

Autorství zahraniční pedagogické publikace (skripta) (1., 2. nebo 3. autor) **

12 bodů

Autorství české nebo slovenské odborné knihy, monografie (1., 2. nebo 3. autor)**

10 bodů

Autorství zahraniční odborné knihy (1., 2. nebo 3. autor) **

20 bodů

* např. originální práce v časopise s IF l,8 = 1,8 x 10 = 18 bodů.
** při 4 a více autorech, respektive širším kolektivu autorů, jde jen o autorství kapitoly nebo kapitol knihy

Bodovací ohodnocení u časopiseckých prací a kapitol v knize platí pro prvního autora, druhý autor získává 50% bodového hodnocení prvního autora, třetí a další autor 25% bodového hodnocení prvního autora.

Při autorství většího počtu kapitol v knize či monografii je bodovacím limitem 3 kapitoly. Jakýkoli vyšší počet kapitol bodově odpovídá třem kapitolám, takže maximální bodový zisk za autorství kapitol v jedné monografii činí 9 bodů pro tuzemské a 18 bodů pro zahraniční monografie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info