Program D-PE4 Pediatrie 5103V048

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Cíl studia: Pediatrie je lékařský obor, který se zabývá péčí o dítě ve zdraví a nemoci od novorozeneckého období až do dosažení dospělosti (ukončeného 18 roku života). Cílem doktorského studijního programu je prohloubit vědecké základy oboru a aplikovat je při výzkumu konkrétního úkolu v oblasti dětského lékařství.

Profil absolventa: odborník v oboru pediatrie s užší znalostí speciálních vyšetřovacích, diagnostických a terapeutických postupů dle témat disertační práce.

Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni samostatné vědecké práce, osvojí si dovednosti v oboru pediatrie a subspecializací v oboru pediatrie: dětská kardiologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská nefrologie, dětská pneumologie, dětská revmatologie, dětská onkologie a hematoonkologie, diabetologie a endokrinologie, dorostové lékařství, dětská infektologie, neonatologie a úzce souvisejících oborech jako je genetika, molekulární biologie a imunologie, fyziologie, patologická fyziologie a další teoretické a klinické obory.

Úspěšné ukončení doktorského studia je dobrým základem pro habilitační řízení.

Vstupní požadavky

Podmínky k přijetí ke studiu:

Studijní předměty

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (povinně vybrat 2 z níže uvedených k povinným předmětům):

Studijní předměty odborné:

Povinné:

Povinně volitelné (povinně vybrat jeden z níže uvedených k povinným odborným předmětům:

Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře České pediatrické společnosti. Zároveň jim bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace.

Ze závazných studijních předmětů (světový jazyk, molekulární biologie a genetika, patologická fyziologie a imunologie) skládá doktorand zkoušky před komisí. Závazné výukové kurzy jsou zakončeny kolokviem.

Obsahem státní doktorské zkoušky z pediatrie jsou vědní základy oboru pediatrie se zaměřením na téma disertační práce.

Další povinnosti

Doporučené:

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou:

Návrh témat prací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info