Program D-PC4 Psychiatrie 5103V050

Informace oborové rady

1. Vstupní požadavky

2. Studijní předměty společné

3. Studijní předměty odborné

Všechny POVINNĚ VOLITELNÉ ODBORNÉ PŘEDMĚTY se zapisují obecně jako předmět ODBORNÁ PŘÍPRAVA  I – VIII.

Anotace, požadavky na studenta a doporučená literatura jsou k dispozici v odkaze Sylaby

4. Další povinnosti studenta

5. Požadavky k přihlášení na státní doktorskou zkoušku

6. Požadavky k obhajobě disertační práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info