Program D-FP4 Fyziologie a patologická fyziologie 5103V010

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Profil absolventa: Schopen vědecky pracovat v oboru fyziologie a patologická fyziologie.

Cíle studia: Seznámit se s oborem fyziologie a patologická fyziologie a s jeho experimentálními metodami tak, aby mohl absolvent samostatně vědecky pracovat.

Vstupní požadavky

Podmínky k přijetí ke studiu

Uchazeči jsou přijímáni k doktorskému studiu na základě přijímací zkoušky. Předpokladem je ukončené magisterské studium na lékařské fakultě nebo na Vysoké škole veterinární, nebo na přírodovědecké fakultě – biologicky orientované, nebo oboru psychologie na filosofické fakultě, nebo oboru biomedicínské inženýrství na Vysokém učení technickém. Při přijímacím pohovoru uvede uchazeč obor a zaměření doktorského studia, téma disertační práce, kterou bude řešit, jméno školitele a školící pracoviště.
U přijímací zkoušky prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Studijní předměty

 1. Výuka společná pro všechny obory doktorského studia LF MU
  Z předepsaných společných předmětů a kurzů absolvuje student minimálně 5 kurzů, z toho jeden předmět je anglický jazyk.
  Výběr předmětů provede student pod vedením školitele a k výuce se přihlásí předepsaným způsobem.
   
 2. Studijní předměty odborné - kreditově jsou zahrnuty pod předmět Odborná příprava I - VIII)
  Povinně volitelné (výběr předmětů - minimálně 1 - provede student pod vedením školitele a k výuce se přihlásí přímým kontaktem na garanta předmětu - viz sylabus předmětu)
  1. Fyziologie - krevní oběh a endokrinologie
  2. Neurofyziologie
  3. Buněčná fyziologie
  4. Fyziologie – metabolismus, trávení, výživa a respirační fyziologie
  5. Nové trendy v patologické fyziologii
  6. Molekulární endokrinologie a metabolismus
  7. Molekulární patofyziologie

Další povinnosti

Studenti jsou aktivně zapojováni do pregraduální výuky a přípravy odborných seminářů.

Doporučené

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Znalost fyziologie a patologické fyziologie včetně experimentálních metod a nových trendů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info