Program D-HEM Hematologie 5103V999

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní program hematologie připravuje uchazeče na péči o nemocné s hematologickými onemocněními (maligním i nemaligní hematologické nemoci), učí je samostatně analyzovat efektivitu léčebných postupů a zvládat základní i aplikovaný výzkum onkologickými chorobami spojený s léčbou hematologických onemocnění.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Samostatně pracující odborník v oboru hematologie, a to jak v oblasti klinické hematologie, tak v oblasti laboratorní a experimentálních oblastech souvisejících s hematologií.

Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce

0 - 10

Vstupní požadavky

Ukončení vysokoškolského vzdělání v oboru medicíny, přírodních věd nebo oborů blízkých medicíně a absolvování přijímací zkoušky:

Studijní předměty

Předmět oborový

Předměty společné výuky povinné pro daný DSP:

Předměty společné výuky volitelné (nejméně 1):

Další povinnosti

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Znalosti teoretických základů hematologie
Hluboké znalosti z hematologie v oblasti svého zaměření

Návrh témat prací

Témata pro akademický rok 2017/2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info