Program D-OR4 Otorinolaryngologie 5103V042

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Po ukončení studia by absolvent měl:

Vstupní požadavky

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (povinně vybrat 4)

Studijní předměty odborné:
Povinné:
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Povinně volitelné (povinně jeden z níže uvedených k povinnému předmětu Otorinolaryngologie)

Další povinnosti

 

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Zvládnutí základního oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Detailní znalost dílčí problematiky oboru dle zvolené práce

Návrh témat prací

  1. Predikce a prognóza u nádorových onemocnění hlavy a krku
  2. Epidemiologie nádorových onemocnění splanchnokrania
  3. Chirurgie onkologických onemocnění hlavy a krku
  4. Rekonstrukční chirurgie v oblasti hlavy a krku
  5. Traumatologie splanchnokrania
  6. Funkční endonazální chirurgie
  7. Rekonstrukční středoušní chirurgie
  8. Fonochirurgie
  9. Laseroterapie v oblasti hlavy a krku
  10. Otoneurologie – diagnostika a léčba nedoslýchavosti, závratí a tinnitu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info