Program D-PA4 Patologie 5103V046

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Absolvent v rámci SP absolvuje vybrané kurzy dle nabídky (doporučuje se zejména molekulární biologie a genetika, imunologie, etiky, statistické analýzy dat, získávání vědeckých informací, vybrané kapitoly z výpočetní techniky).
V průběhu SP by student měl být v daném oboru publikačně aktivní a aktivně se účastnit odborných sjezdů.
SP končí státní zkouškou z oboru patologie.
V průběhu SP připravuje doktorandskou disertační práci, kterou na závěr SP obhajuje.

Absolvent je odborně vzdělaný patolog, orientovaný na vybranou výzkumnou problematiku.

Patologie je základní medicínský obor, zabývající se makroskopickou i histologickou diagnostikou, výukou a výzkumem. V rámci doktorského studijního programu se doktorandi zaměří na studium diagnostických metod patologie, klasifikace chorob a korelaci histologické diagnostiky s dalšími klinickými metodami.

Vstupní požadavky

Absolvent lékařské fakulty s titulem MUDr.
Absolvování vstupního pohovoru, spojeného s odbornou zkouškou (patologie).
Znalost alespoň jednoho světového jazyka.
Oborovou radou schválené téma a školitel.

Studijní předměty

Odborný studijní program - patologie (povinné předměty):

Odborný studijní program - patologie (volitelné předměty), nejméně jeden:

Společná výuka, povinné předměty:

Společná výuka, volitelné předměty: fakulta nabízí řadu předmětů společné výuky, z nich si doktorand vybírá nejméně 3, doporučené jsou například tyto:

Další povinnosti

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Teoretická znalost v oboru obecná a speciální patologie (pro patology), dále praktické znalosti (dle obsahu předmětů Praktická patologie I. a II.).
Zkouška bude dále zaměřena na téma disertační práce a prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat.

Návrh témat prací

Obecně: vztah morfologie nebo výsledků metodik k lepší (rychlejší, přesnější, levnější) diagnostice, vztah mezi morfologií a prognózou, mezioborové korelace morfologie a kliniky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info