GAČR

Vyhlášeny výzvy pro rok 2025

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mezinárodní a Lead Agency projekty.

V případě Vašeho zájmu o podání projektu prosím kontaktujte do 20. 2. 2024 Júlia Mráze. Informace k ekonomické části a rozpočtu poskytuje Radomíra Gromešová, k nastavení personalistiky Alena Krejčiříková, s věcnou částí a administrativou Vám pomůže Július Mráz.

S ohledem na Velikonoční svátky je fakultní deadline pro podávání projektů stanoven na 27. 3. 2024. Vyhlášení výsledků proběhne v průběhu podzimu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025.

Příprava projektu

Kolegové budou průběžně provádět kontrolu projektů přímo v aplikaci GRIS, proto Vás žádáme, po založení projektu, o přiřazení role administrátora uživateli „podporaLFMU“ (GRIS - v dolní části úvodní stránky založeného projektu uveďte mezi Users uživatele „podporaLFMU“ a přiřaďte mu roli „Project Administrator“).

Upozornění

Semináře

Etická komise

Podklady pro vyjádření Etické komise zasílejte, prosím, emailem tajemnici komise Michaele Vaňharové nejpozději do 11. 3. 2024, 12:00. Kompletní informace a formulář žádosti naleznete na webových stránkách Etické komise. Projekt, který bude etické komisi předložen již musí být založen (rozpracován) v systému ISEP.

Další informace

Projektové návrhy musí být, kromě oficiálního systému Grantové agentury GRIS, evidovány v interním systému MU ISEP - Editor návrhů projektů. Se zadáním projektu do systému Vám bude nápomocen Július Mráz. Finálním datem pro vložení kompletních údajů o projektu do systémů ISEP a GRIS je 27. 3. 2024. Následuje schvalovací proces na LF MU. Po jeho ukončení budou schválené návrhy projektů odeslány prostřednictvím datové schránky Grantové agentuře ČR. Tuto agendu zajišťuje Július Mráz.

Kompletní informace o výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete na webu GAČR.

 

ROZPOČTOVÁ TABULKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info